klab

Glomus eyn klewen garns klab Glomellus idem kląbek ca 1500 WokLub 58r

Wyraz hasłowy Kłąb Hasło konkordancji Glomus
Wyraz(y) w transliteracji klab Podstawa glosowania glomus
Język wyrazu obcego łaciński
5137
Komentarz paleograficzny Na l. marg. wyraz klab, na p. marg. kląbek - tym samym atramentem.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 58
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 25

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kłąb (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) kłąb
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 29.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 29.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.