kropla

Gutta id est stilla eyn tropffe. Gutta kropla proprie <aqua> iam cadit sed <s>tilla que adhuc <p>endet ca 1500 WokLub 59v

Wyraz hasłowy Kropla Hasło konkordancji Gutta
Wyraz(y) w transliteracji kropla Podstawa glosowania gutta
Język wyrazu obcego łaciński
5145
Komentarz paleograficzny Hasło drukowane w pełnym brzmieniu: Gutta id est stilla eyn tropffe vel est species paralisis prout est in scapulis vel brachiis et mouet se continue inter cutem et carnem.
Na lewym marginesie obok drukowanego tekstu znajduje się odręczna notatka glosatora (częściowo obcięta przy oprawie) zawierająca polski odpowiednik polisemicznego wyrazu hasłowego w pierwszym znaczeniu: Gutta kropla proprie <aqua> iam cadit sed <s>tilla que adhuc <p>endet.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 59
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 7

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kropla (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) kropla
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 34.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 34.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 9.12.2023 r.