czyethrzew

Gallus siluestris czyethrzew ca 1500 WokLub 56r

Wyraz hasłowy Cietrzew Hasło konkordancji Gallus
Wyraz(y) w transliteracji czyethrzew Podstawa glosowania Gallus siluestris
Język wyrazu obcego łaciński
5157
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu.
Hasło dopisane w pustym wierszu nad miejscem na inicjał.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 56
Folio/kolumna r
Umiejscowienie interlinearne
Wiersz 10

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Cietrzew (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) cietrzew
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 9.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 1–9.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.04.2024 r.