bothą

*Glipiusz vyechecz s bothą ca 1500 WokLub 58r

Wyraz hasłowy (But) Hasło konkordancji Gilbus
Wyraz(y) w transliteracji bothą Podstawa glosowania
Język wyrazu obcego
5160
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu.
Może błędnie glipiusz zamiast gilbus.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 58
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - górny margines
Wiersz 1

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (But) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Bot
Forma (w transkrypcji) bota
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek dopełniacz
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp poświadczenie nie zostało wykorzystane.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 6.12.2023 r.