mrzewką

Gubia est nomen piscis mrzewką mlanka ca 1500 WokLub 59r

Wyraz hasłowy Mrzewka Hasło konkordancji Gubia
Wyraz(y) w transliteracji mrzewką Podstawa glosowania gubia
Język wyrazu obcego łaciński
5177

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 59
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 33

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Mrzewka (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) mrzewka
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 33.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s33.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 23.07.2024 r.