byedza syan

Luctor byedza syan XV p. post. WokPet II 9

Wyraz hasłowy Biedzić się Hasło konkordancji Luctor
Wyraz(y) w transliteracji byedza syan Podstawa glosowania luctor
Język wyrazu obcego łaciński
Komentarz paleograficzny Według wydawcy glosa pisana młodszą ręką.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona PUSTE ŚWIADOMIE
Numer PUSTE ŚWIADOMIE
Folio/kolumna PUSTE ŚWIADOMIE
Umiejscowienie PUSTE ŚWIADOMIE
Wiersz PUSTE ŚWIADOMIE

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Biedzić się (czasownik)
Forma (w transkrypcji) biedzę
Część mowy czasownik
Fleksem forma nieprzeszła
Liczba pojedyncza
Osoba pierwsza
Aspekt niedokonany
Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Się (zaimek zwrotny)
Forma (w transkrypcji) się
Część mowy zaimek zwrotny
Fleksem się
Nosowość nosowa
Forma lub konstrukcja czasownikowa forma osobowa
Tryb oznajmujący
Strona zwrotna
Czas teraźniejszy

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 9.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 9.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.