obraczacz

Girgillare haspeln oder garnwinden szvkacz albo obraczacz ca 1500 WokLub 57v

Wyraz hasłowy Obracać Hasło konkordancji Girgillare
Wyraz(y) w transliteracji obraczacz Podstawa glosowania girgillare
Język wyrazu obcego łaciński
5196

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 57
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 35-36

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Obracać (czasownik)
Forma (w transkrypcji) obracać
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt niedokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona czynna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 54.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 54.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.