kloczye

Stimulus id est aculeus compunctio et molestia osczyen kloczye bodzenye ca 1500 WokLub 130v

Wyraz hasłowy (Kłucie) Hasło konkordancji Stimulus
Wyraz(y) w transliteracji kloczye Podstawa glosowania stimulus
Język wyrazu obcego łaciński
5197
Komentarz paleograficzny Na l. marg. wyraz osczyen, na p. marg. kloczye bodzenye.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 130
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 2

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Kłucie) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Kłócie
Forma (w transkrypcji) kłocie
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 29.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 29.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.