przypyąkrącz

Stipare id est condensare conuallare circumdare congregare replere protegere componere fulcire przypyakrzy[rzy]cz przypyąkrącz okrąszycz ca 1500 WokLub 130v

Wyraz hasłowy Przypiękrać Hasło konkordancji Stipare
Wyraz(y) w transliteracji przypyąkrącz Podstawa glosowania stipare, fulcire
Język wyrazu obcego łaciński
5215
Komentarz paleograficzny Na l. marg. w. 3-4 skreślone zapisy [[przypyakrzy rzycz]], następnie glosa przypyąkrącz, na p. marg. w. 4 glosa okrąszycz.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 130
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 4

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Przypiękrać (czasownik)
Forma (w transkrypcji) przypiękrać
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt niedokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona czynna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 82 (jedyne poświadczenie hasła).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 82.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 13.06.2024 r.