noszydlą

Gerula eyn mystberze noszydlą substantiue capiendo vel nutrix oder eyn tragerin adiectiue capiendo ca 1500 WokLub 57v

Wyraz hasłowy Nosidła Hasło konkordancji Gerula
Wyraz(y) w transliteracji noszydlą Podstawa glosowania gerula
Język wyrazu obcego łaciński
5237

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 57
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 5

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Nosidła (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) nosidła
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba mnoga
Przypadek mianownik
Rodzaj przymnogi nieosobowy

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 52.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 52.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 25.07.2024 r.