nog

Gripho est nomen auis eyn greyff nog ca 1500 WokLub 59r

Wyraz hasłowy Nóg Hasło konkordancji Gripho
Wyraz(y) w transliteracji nog Podstawa glosowania gripho
Język wyrazu obcego łaciński
5239

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 59
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 21

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Nóg (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) nog
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 52.
Glosa prawdopodobnie nie odnosi się do wyrazu gripho jako nazwy mitycznego zwierzęcia (lwa z głową i skrzydłami orła), lecz do jednego ze zwierząt, których mięsa nie wolno spożywać Izraelitom w Lev 11, 13. Wyraz gripho został użyty w Wulgacie jako określenie dużego drapieżnego ptaka, być może jakiegoś gatunku sępa. W staroczeskich słownikach jego odpowiednikiem często jest noh, w mamotrektach kaliskim i lubińskim nog.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 52.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.