choina

Pampinus choina XV p. post. WokPet I 7

Wyraz hasłowy Choina Hasło konkordancji Pampinus
Wyraz(y) w transliteracji choina Podstawa glosowania pampinus
Język wyrazu obcego łaciński

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Choina (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) choina
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 7.

Glosa nie oddaje znaczenia podstawy glosowania. Może wyraz choina został użyty przez błędne skojarzenie łac. pampinus 'latorośl, ulistniony pęd winorośli' z pinus 'sosna'.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 7.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.