mąrsczenyecz

Stragula est vestis que texta dicitur ex lino et lana mąrsczenyecz kawthan est tunica stricta ca 1500 WokLub 130v

Wyraz hasłowy Marszczeniec Hasło konkordancji Stragula
Wyraz(y) w transliteracji mąrsczenyecz Podstawa glosowania stragula
Język wyrazu obcego łaciński
5271
Komentarz paleograficzny Na l. marg. glosa mąrsczenyecz, na p. marg. innym atramentem glosa kawthan, a obok łac. dopisek glosatora (tym samym atramentem, co glosa na l. marg.) est tunica stricta.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 130
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 33

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Marszczeniec (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) marszczeniec
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 42.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 42.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 14.04.2024 r.