chleb

Muscidus panis splesznyaly chleb ca 1500 WokLub 86r

Wyraz hasłowy Chleb Hasło konkordancji Muscidus
Wyraz(y) w transliteracji chleb Podstawa glosowania panis
Język wyrazu obcego łaciński
5284
Komentarz paleograficzny Na prawym marginesie powtórzone 2 fragmenty łacińskiego versusu drukowanego pod hasłem Muscidus wraz z polskimi odpowiednikami. Część odręcznej zapiski (prawdopodobnie spleszny oraz olkle) została obcięta przy oprawie. Glosator zamazał pozostały na brzegu karty fragment wyrazu sdz, następnie uzupełnił obcięte glosy w wolnym miejscu na lewo od prawego marginesu, dlatego fragment spleszny jest zapisany nieco innym pismem niż aly chleb, a sdzolkle - niż myaszo.

Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 86
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 4

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Chleb (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) chleb
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 7.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 7.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 18.06.2024 r.