mlode

*Abyma vądzone myąszo vel mlode szlonyny ca 1500 WokLub 1v

Wyraz hasłowy Młody Hasło konkordancji *Abyma
Wyraz(y) w transliteracji mlode Podstawa glosowania
Język wyrazu obcego
53
Komentarz paleograficzny Hasło wraz z polskim odpowiednikiem dopisane na marginesie inkunabułu.
Prawdopodobnie podstawa glosowania została przez glosatora błędnie zapisana lub niewłaściwie odczytana z przepisywanego pierwowzoru. Być może chodziło o wyraz alima, który w Dief jest notowany z niem. odpowiednikiem speckfleisch 'boczek, słonina'.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 1
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - górny margines
Wiersz 1

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Młody (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) młode
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba mnoga
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 45 (Sstp IV 294).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s.45.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 20.06.2024 r.