gardle

Glans yaplko w gardle albo zoladz ca 1500 WokLub 56r

Wyraz hasłowy Gardło Hasło konkordancji Glans
Wyraz(y) w transliteracji gardle Podstawa glosowania glans
Język wyrazu obcego łaciński
5301

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 56
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - dolny margines
Wiersz 1

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Gardło (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) gardle
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek miejscownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 18.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 18.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 22.07.2024 r.