donyczą

Mutrale donyczą vel thąrlką ca 1500 WokLub 86r

Wyraz hasłowy Donica Hasło konkordancji Mulctrale
Wyraz(y) w transliteracji donyczą Podstawa glosowania mutrale
Język wyrazu obcego łaciński
5308
Komentarz paleograficzny Hasło łac. wraz z pol. odpowiednikiem wpisane w pustym wierszu druku.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 86
Folio/kolumna r
Umiejscowienie interlinearne
Wiersz 23

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Donica (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) donica
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 14.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 14.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 1.12.2023 r.