grzeblo

Strigilis est instrumentum cum quo mundantur equi vel eyn rybeysen schropą vel grzeblo ca 1500 WokLub 131r

Wyraz hasłowy Grzebło Hasło konkordancji Strigilis
Wyraz(y) w transliteracji grzeblo Podstawa glosowania strigilis
Język wyrazu obcego łaciński
5339
Komentarz paleograficzny Na p. marg. glosa schropą, na l. marg. innym atramentem glosa vel grzeblo.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 131
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 24

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Grzebło (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) grzebło
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 21.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 21.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 18.07.2024 r.