*brachan

Liniscema dicitur uestis ex lino et lana contexta et alio nomine dicitur liniscius proprie *brachan XV p. post. RozOss II 131r

Wyraz hasłowy Barchan Hasło konkordancji Linistema
Wyraz(y) w transliteracji *brachan Podstawa glosowania liniscema, liniscius
Język wyrazu obcego łaciński
535
Komentarz paleograficzny Prawdopodobnie błąd kopisty brachan zamiast barchan.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 131
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 32

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Barchan (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) barchan
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 22.06.2024 r.