drew

Strues est colectio lignorum eyn hauff holtz stosz drew cumulus lapidum ca 1500 WokLub 131r

Wyraz hasłowy Drwa Hasło konkordancji Strues
Wyraz(y) w transliteracji drew Podstawa glosowania lignorum
Język wyrazu obcego łaciński
5365
Komentarz paleograficzny Obok glosy stosz drew dopisek łac. innym atramentem cumulus lapidum.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 131
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 37

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Drwa (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) drew
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba mnoga
Przypadek dopełniacz
Rodzaj przymnogi nieosobowy

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 15.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 15.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 17.06.2024 r.