zolna

Merops (...) dicitur quedam auis viridi coloris proprie zolna que eciam apiaster dicitur quia libenter comedit apes Et eciam dicitur gallus merops XV p. post. RozOss II 142r

Wyraz hasłowy Żołna Hasło konkordancji Merops
Wyraz(y) w transliteracji zolna Podstawa glosowania merops
Język wyrazu obcego łaciński
537
Komentarz paleograficzny W rękopisie glosa polska zapisana dużą literą - Zolna.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 142
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 39

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Żołna (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) żołna
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 4.03.2024 r.