garb

Struma, gvsz, id est gibbus in pectore eyn kropff garb na pyerszach ca 1500 WokLub 131r

Wyraz hasłowy Garb Hasło konkordancji Struma
Wyraz(y) w transliteracji garb Podstawa glosowania struma
Język wyrazu obcego łaciński
5370
Komentarz paleograficzny Na l. marg. glosa gvsz, na p. marg. glosa garb, obok nieco ciemniejszym atramentem (tym samym, co gvsz?) dopisana glosa na pyerszach.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 131
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 38

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Garb (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) garb
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 18.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 18.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 22.07.2024 r.