*osszye

Nefrendus da dum et nefrendus di est verres uel porcus castratus uel porcellus adhuc lactans vlg. *osszye XV p. post. RozOss II 150r

Wyraz hasłowy Ossię Hasło konkordancji Nefrendus
Wyraz(y) w transliteracji *osszye Podstawa glosowania nefrendus
Język wyrazu obcego łaciński
539
Komentarz paleograficzny Kopista nie zaznaczył nosowości w wygłosie.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 150
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 19

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Ossię (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) ossię
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.