ffvtro

Subductura eyn vnterfurunge oder eyn futer pothszycze vel ffvtro subductile idem pothfvtrovąnye ca 1500 WokLub 131v

Wyraz hasłowy Futro Hasło konkordancji Subductura
Wyraz(y) w transliteracji ffvtro Podstawa glosowania subductura
Język wyrazu obcego łaciński
5407
Komentarz paleograficzny Na p. marg. glosa pothszycze, poniżej jaśniejszym atramentem vel ffvtro, na l. marg. dopisane hasło łac. subductile idem, a poniżej polski odpowiednik pothfvtrovąnye - również jaśniejszym atramentem niż wyraz łac.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 131
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 38

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Futro (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) futro
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 17.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 17.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 6.12.2023 r.