kozyel

Tignum vel tignus eyn sparr kozyel na domye vel strzechą ca 1500 WokLub 138r

Wyraz hasłowy (Kozioł) Hasło konkordancji Tignum
Wyraz(y) w transliteracji kozyel Podstawa glosowania tignum, tignus
Język wyrazu obcego łaciński
5457
Komentarz paleograficzny Glosa kozyel na domye zapisana innym atramentem niż vel strzechą.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 138
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 21

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Kozioł) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Kozieł
Forma (w transkrypcji) kozieł
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 33.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 33.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 15.07.2024 r.