koschvlką

Togella (…) dicitur parua toga item dicitur mantile koschvlką vel kythelek ca 1500 WokLub 139r

Wyraz hasłowy Koszulka Hasło konkordancji Togella
Wyraz(y) w transliteracji koschvlką Podstawa glosowania togella
Język wyrazu obcego łaciński
5461

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 139
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 6

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Koszulka (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) koszulka
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 33.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 33.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 3.12.2023 r.