pokolenye

Tribus eyn geschlecht pokolenye ca 1500 WokLub 140v

Wyraz hasłowy Pokolenie Hasło konkordancji Tribus
Wyraz(y) w transliteracji pokolenye Podstawa glosowania tribus
Język wyrazu obcego łaciński
5474

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 140
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 31

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Pokolenie (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) pokolenie
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 72.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 72.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.06.2024 r.