bronyenye

Tegmen a tego potest dici hoc tegmen (…) eyn dach bronyenye ca 1500 WokLub 135v

Wyraz hasłowy Bronienie Hasło konkordancji Tegmen
Wyraz(y) w transliteracji bronyenye Podstawa glosowania tegmen
Język wyrazu obcego łaciński
5484
Komentarz paleograficzny Występujący w cytacie dach jest drukowanym wyrazem niemieckim.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 135
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 20

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Bronienie (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) bronienie
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 5.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 5.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 6.12.2023 r.