brodawką

Tuber tubea [[brd]] brodawką ca 1500 WokLub 141v

Wyraz hasłowy Brodawka Hasło konkordancji Tuber
Wyraz(y) w transliteracji brodawką Podstawa glosowania tuber, tubea
Język wyrazu obcego łaciński
5503
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu.
Dwa wyrazy łac. zapisane jeden pod drugim, po prawej dwie poziome kreski łączące je z glosą polską poprzedzoną skreślonym fragmentem wyrazu, zapewne [[brd]].

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 141
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - dolny margines
Wiersz 2

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Brodawka (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) brodawka
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 5.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 5.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 30.11.2023 r.