czyetrzew

Turdus eyn brachuogel oder eyn widhoppe czyetrzew ca 1500 WokLub 142r

Wyraz hasłowy Cietrzew Hasło konkordancji Turdus
Wyraz(y) w transliteracji czyetrzew Podstawa glosowania turdus
Język wyrazu obcego łaciński
5519

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 142
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 26

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Cietrzew (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) cietrzew
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 9 (jako dubium).
Glosa polska cietrzew nie oddaje znaczenia łac. wyrazu hasłowego turdus 'kwiczoł' ani jego niem. odpowiedników brachvogel 'kulik' i widhoppe 'dudek'.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 9.
André J. 1967: Les noms d'oiseaux en latin, Paris.
Sokołowski J. 1958: Ptaki ziem polskich, t. II, Warszawa.
Strutyński J. 1972: Polskie nazwy ptaków krajowych, Wrocław.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 15.06.2024 r.