kvrpye

Pero (...) est quoddam calciamentum rusticorum vlg. kvrpye amplum et latum quod alio nomine dicitur culponeus XV p. post. RozOss II 173r

Wyraz hasłowy Kurp Hasło konkordancji Pero
Wyraz(y) w transliteracji kvrpye Podstawa glosowania pero, culponeus
Język wyrazu obcego łaciński
552

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 173
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 15

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kurp (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) kurpie
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba mnoga
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 25.07.2024 r.