poszyczye

Tectum eyn dach albo poszyczye ca 1500 WokLub 135v

Wyraz hasłowy Poszycie Hasło konkordancji Tectum
Wyraz(y) w transliteracji poszyczye Podstawa glosowania tectum
Język wyrazu obcego łaciński
5533
Komentarz paleograficzny Dach jest drukowanym wyrazem niemieckim, ale dla glosatora zapewne rozpoznawalnym zapożyczeniem

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 135
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 10-11

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Poszycie (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) poszycie
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 75.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s.75.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 10.12.2023 r.