osdownya

Tostrinum eyn derre et est locus vbi brasium exiccatur osdownya Tostorium idem quod tostrinum ca 1500 WokLub 139v

Wyraz hasłowy Ozdownia Hasło konkordancji Tostrinum
Wyraz(y) w transliteracji osdownya Podstawa glosowania tostrinum, tostorium
Język wyrazu obcego łaciński
5550
Komentarz paleograficzny Glosa na l. marg. połączona dwiema cienkimi ukośnymi liniami z dwoma wyrazami hasłowymi drukowanymi w dwóch kolejnych wierszach (19-20).
W drukowanym wyrazie brasium pierwsza litera poprawiona przez glosatora (prawdopodobnie z prasium).

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 139
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 19

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Ozdownia (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) ozdownia
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 61.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 61.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.