napysz

Titulus a tytan dicitur quasi tytanus id est illuminans quia illuminat librum sicut enim sol mundum vel quecumque obscura illuminat ita titulus librum illuminat napysz ca 1500 WokLub 138v

Wyraz hasłowy Napis Hasło konkordancji Titulus
Wyraz(y) w transliteracji napysz Podstawa glosowania titulus
Język wyrazu obcego łaciński
5551

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 138
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 26

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Napis (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) napis
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 49.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 49.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 10.12.2023 r.