lyczyvo

Teda eyn brant lyczyvo ca 1500 WokLub 135v

Wyraz hasłowy (Łuczywo) Hasło konkordancji Taeda
Wyraz(y) w transliteracji lyczyvo Podstawa glosowania teda
Język wyrazu obcego łaciński
5564

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 135
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 12

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Łuczywo) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Łyczywo
Forma (w transkrypcji) łyczywo
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 41.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 41.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.