leskthacz

Titillare id est titubare vel ad luxuriam incitare stimulare proprie kutzeln leskthacz ca 1500 WokLub 138v

Wyraz hasłowy Łesktać Hasło konkordancji Titillare
Wyraz(y) w transliteracji leskthacz Podstawa glosowania titillare, titubare
Język wyrazu obcego łaciński
5572

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 138
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 23

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Łesktać (czasownik)
Forma (w transkrypcji) łesktać
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt niedokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona czynna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 40.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 40.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 9.12.2023 r.