kozyel

Hyrcus eyn bock kozyel ca 1500 WokLub 61r

Wyraz hasłowy (Kozioł) Hasło konkordancji Hircus
Wyraz(y) w transliteracji kozyel Podstawa glosowania hyrcus
Język wyrazu obcego łaciński
5586

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 61
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 8

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Kozioł) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Kozieł
Forma (w transkrypcji) kozieł
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 33.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 33.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 18.07.2024 r.