przekvpyen

Preemptor... quod vlg. przekvpyen qui ante alium emit XV p. post. RozOss II 185r

Wyraz hasłowy Przekupień Hasło konkordancji Praeemptor
Wyraz(y) w transliteracji przekvpyen Podstawa glosowania preemptor
Język wyrazu obcego łaciński
559

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 185
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 32

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Przekupień (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) przekupień
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Bibliografia

Bracha K. 2013: Casus pulchri de vitandis erroribus conscientiae purae. Orzeczenia kazuistyczne kanonistów i teologów krakowskich z XV w., Warszawa, s. 72.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.