konyeve

Subligale (pro subligar) podvyaząnye konyeve vel poprag cingula idem ca 1500 WokLub 132r

Wyraz hasłowy (Koniowy) Hasło konkordancji Subligar
Wyraz(y) w transliteracji konyeve Podstawa glosowania subligale, cingula
Język wyrazu obcego łaciński
5593
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 132
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - górny margines
Wiersz 2-3

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Koniowy) (przymiotnik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Koniewy
Forma (w transkrypcji) koniewe
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 31.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 31.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 14.04.2024 r.