frigerca

Proca (...) dicitur mulier inverecunda proprie frigerca XV p. post. RozOss II 189r

Wyraz hasłowy Fryjerka Hasło konkordancji Proca
Wyraz(y) w transliteracji frigerca Podstawa glosowania proca
Język wyrazu obcego łaciński
560
Komentarz paleograficzny W rozariuszu Proca pod hasłem Procax.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 189
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 23

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Fryjerka (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) fryjerka
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.