yarzab

Conturnix ein haselhun est quedam avis vlg. yarzab que alio nomine vocatur ortogometra ca 1500 WokLub 34r

Wyraz hasłowy Jarząb Hasło konkordancji Coturnix
Wyraz(y) w transliteracji yarzab Podstawa glosowania conturnix, ortogometra
Język wyrazu obcego łaciński
5650
Komentarz paleograficzny Fragment est quedam avis vlg. yarzab que alio nomine vocatur ortogometra dopisany innym atramentem.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 34
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 10

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Jarząb (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) jarząb
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 23.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, "Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego" XXXIV, s. 23.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 28.02.2024 r.