kvchnya

Coquina eyn kuchen kvchnya ca 1500 WokLub 34v

Wyraz hasłowy Kuchnia Hasło konkordancji Coquina
Wyraz(y) w transliteracji kvchnya Podstawa glosowania coquina
Język wyrazu obcego łaciński
5657

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 34
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 6

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kuchnia (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) kuchnia
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 36.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, "Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego" XXXIV, s. 36.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 12.07.2024 r.