orkysch

Spel[un]ca est quoddam genus grani et est grossius ordeo vlg. orkysch 1476 RozOss II 227v

Wyraz hasłowy Orkisz Hasło konkordancji Spelta
Wyraz(y) w transliteracji orkysch Podstawa glosowania spel[un]ca
Język wyrazu obcego łaciński
566
Komentarz paleograficzny Prawdopodobnie błąd pisarza spelunca zamiast spelca, por. RozKap 225r.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 227
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 5

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Orkisz (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) orkisz
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 1.12.2023 r.