gospodą

Hospitium herberg gospodą ca 1500 WokLub 61v

Wyraz hasłowy Gospoda Hasło konkordancji Hospitium
Wyraz(y) w transliteracji gospodą Podstawa glosowania hospitium
Język wyrazu obcego łaciński
5680

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 61
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 12

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Gospoda (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) gospoda
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 20.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 20.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 15.06.2024 r.