gospothką

Hospitium herberg, hospitiolum diminutiuum gospothką ca 1500 WokLub 61v

Wyraz hasłowy Gospodka Hasło konkordancji Hospitiolum
Wyraz(y) w transliteracji gospothką Podstawa glosowania hospitiolum
Język wyrazu obcego łaciński
5681
Komentarz paleograficzny Na. l. marg. dopisany pol. odpowiednik hasła Hospitium, tj. gospodą, na p. marg. − hasła Hospitiolum, tj. gospothką.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 61
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 12

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Gospodka (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) gospodka
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 20 (jedyne poświadczenie hasła).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 20.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 17.07.2024 r.