czelbrat

*Spirillum czelbrat XV p. post. WokPet I 8

Wyraz hasłowy Celbrat Hasło konkordancji Spirillum
Wyraz(y) w transliteracji czelbrat Podstawa glosowania *spirillum
Język wyrazu obcego łaciński
Komentarz paleograficzny Prawdopodobnie glosator błędnie wpisał polską glosę albo pomylił się wydawca.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona PUSTE ŚWIADOMIE
Numer
Folio/kolumna
Umiejscowienie
Wiersz

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Celbrat (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) celbrat
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 8.
Glosa czelbrat prawdopodobnie bez związku z hasłem łac. spirillum, które oznacza brodę kozy uważaną niegdyś za środek leczniczy (por. Rostafiński t. I 23, 446).

Por.
DiefN (s. 346): Spirillum 'geyssbart'.
Słśp: Spirillus 'kozia broda' barba caprina
Calep: Spitrillum barba caprem.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 8.
Rostafiński J. 1900: Średniowieczna historia naturalna w Polsce, cz. I, Kraków.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 9.12.2023 r.