czvkyer

Succarum zucker czvkyer citera idem ca 1500 WokLub 132v

Wyraz hasłowy Cukier Hasło konkordancji Succarum
Wyraz(y) w transliteracji czvkyer Podstawa glosowania succarum, citera
Język wyrazu obcego łaciński
5730
Komentarz paleograficzny Glosa czvkyer wpisana na prawo od hasła, w wolnym miejscu wiersza, następnie dopisek łac. innym atramentem citera idem.
Por. hasło i glosa dopisane na d. marg. tej samej karty.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 132
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 27

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Cukier (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) cukier
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 10.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 10.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.