grab

Coruus (pro cornus) grab ca 1500 WokLub 35r

Wyraz hasłowy Grab Hasło konkordancji Cornus
Wyraz(y) w transliteracji grab Podstawa glosowania cornus
Język wyrazu obcego łaciński
5741
Komentarz paleograficzny Glosa zapisana omyłkowo obok drukowanego hasła Coruus eyn rabe, bez związku semantycznego z wyrazem hasłowym corvus 'kruk'. Prawdopodobnie glosator zamierzał zapisać odpowiednik łac. wyrazu cornus, por. Cornus hauszhyffenbawm glogowe drzewo secundum alios grabowe (k. 34v).

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 35
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 5

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Grab (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) grab
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 20.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, "Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego" XXXIV, s. 20.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 3.12.2023 r.