kosznycza

Crepta id est cauerna vbi ponuntur ossa mortuorum kosznycza ossorium idem ca 1500 WokLub 35r

Wyraz hasłowy (Kostnica) Hasło konkordancji Crepta
Wyraz(y) w transliteracji kosznycza Podstawa glosowania crepta, ossorium
Język wyrazu obcego łaciński
5746

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 35
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 31

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Kostnica) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Kośnica
Forma (w transkrypcji) kośnica
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 32 (jedyne poświadczenie hasła).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, "Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego" XXXIV, s. 32.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 17.07.2024 r.