Thorvn

Thoron est ciuitas in Prussia Thorvn ca 1500 WokLub 137v

Wyraz hasłowy Toruń Hasło konkordancji Thoron
Wyraz(y) w transliteracji Thorvn Podstawa glosowania Thoron
Język wyrazu obcego łaciński
5796

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 137
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 38

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu (gdyż jest to nazwa własna).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 111.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 29.02.2024 r.